Let Mama Handle It

De fantastische expositie The Juror Does Not Weed, een initiatief van Sonja van der Burg, is geopend! Ze nodigde 15 kunstenaars uit en ik was een van de gelukkigen. Mijn werk Let Mama Handle It is daar te zien tot 17 augustus, Galerie Artishock in Rijswijk. Reserveren via deze link

LET MAMA HANDLE IT

Collage /assemblage installation
Papier, hout, giclee, verf, waxdraad, reageerbuisjes, transferletters en pijlen

233 cm x 80 cm

Let Mama Handle It gaat over vrouwen over de hele wereld, moeders en vrouwen die zorg geven en samenwerken om oplossingen te vinden voor veel problemen op verschillende niveaus.


Mijn concept werd gevoed door artikel en die ik las over hoe landen die geleid worden door vrouwen, zoals Nieuw Zeeland, Duitsland, Finland en IJsland, het beter doen, zowel in de Coronacrisis als op ander gebied. Ik zag een foto van muzikant Lenny Kravitz die verklaarde dat het tijd is om het door vrouwen te laten doen. Hij zei: “mannen hebben hun kans gehad de wereld te leiden en kijk waar we nu zitten….”. Zangeres / songwriter Beyoncé de stelde: “We moeten ons eigen beeld van hoe we onszelf zien veranderen. Wij vrouwen moeten opstaan en de leiding nemen”.

De handen in dit werk zijn van familieleden, vrienden en collega’s uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Schotland, USA, Rusland, Canada, Indonesië en Australië. Allemaal vrouwen, allemaal iemands dochter, veel van hen moeder of een moeder in een figuurlijke betekenis, als zorgers, leraren, dokters, verpleegkundigen etc. De reageerbuisjes zijn gevuld met vlinderpoppen. Op de rode achterkant zijn ‘formules’ te zien, samengesteld uit de 1e letter van gebieden die verandering nodig hebben, gecombineerd met pijlen. De rode draden zijn als bloedlijnen, die naar de oplossing reiken.

Hoe vaak renden we als kinderen niet naar mama, voor troost, voor advies, voor een oplossing? Moeders weten het vaak echt beter toch? Dus laten we het aan Mama overlaten ons uit de wereldwijde zooi te halen. Mama als in Moeder Aarde, collectieve moeders en dochters van deze wereld. Om oplossingen te vinden voor klimaat, energie, voedsel, economie, politiek, vervoer, onderwijs en hoe we kijken naar liefde, sex, identiteit, religie, dieren, natuur, diversiteit, verantwoordelijkheid en mensen en hoe we deze allemaal behandelen. Om de tijd te nemen voor transformatie. Verandering is onderweg!

Zo veel dank aan liefste Mara, Ruth, Ika, Delphine, Daan, Danielle, Melanie, Marcha, Kellette, Petra, Audrey, Svena, Jo, Olga en Rhed dat jullie me letterlijk een handje hebben geholpen. Ook veel dank aan Harry, Daan, Gilbert en Kellette voor jullie hulp.

Juliette Pestel, juli 2020 Voorburg NL
www.juliettepestel.com
@atelierjuliettepestel

LET MAMA HANDLE IT

Collage / assemblage installation
Paper, wood, paint, giclee, waxed thread, test tubes, transfer lettering and arrows

233 cm x 80 cm
91.7″ x 31.5″

Let Mama Handle It is about women from all over the planet; mothers and caregivers, working with Mother Earth to find solutions for many problems on different levels.


My concept was fueled by articles that I read about: countries being lead by women; like New Zealand, Germany, Finland and Iceland are doing much better in the Corona crisis, but also in other areas. I saw a photo of musician Lenny Kravitz declaring it’s time to turn it over to women. He said, “Men have had their chance to run the world and look where we are….” . Singer / songwriter Beyoncé stated, “We need to reshape our own perception of how we view ourselves. We have to step up as women and take the lead”.

The hands in this work are the hands of family, friends and colleagues from the Netherlands, Germany, France, Scotland, USA, Russia, Canada, Indonesia and Australia. All women, all someone’s daughter and lots of us someone’s mother or mother in a more metaphorical way- like caregivers, teachers, doctors, nurses. The test tubes are filled with chrysalises; on the back of those there is red paper with ‘formulas’, made of the beginning of a word of an area that needs change, combined with arrows. The red threads are like blood lines, reaching towards solutions.

How often did we run to mama as a child, for comfort, for advice, for a solution? Mothers sometimes just do know best, don’t they? So let mama handle it to get us out of the mess we’re in globally. Mama as in Mother Earth, collective mothers and daughters of this world.

Finding solutions for our climate, energy, food, economy, politics, transportation, education and how we look at & treat love, sex, identity, religion, animals, nature, diversity, responsibility, people. Taking time for transformation. Change is coming!

Thank you so much dearest Mara, Ruth, Ika, Delphine, Daan, Danielle, Melanie, Marcha, Kellette, Petra, Audrey, Svena, Jo, Olga and Rhed for literally giving me a hand.